MARRS 11- 2nd Anniversary


MARRS 11- 2nd Anniversary - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 11, 2008 in , Tokyo JPN


Yoji Nakamura vs. Juliano Kuririn
Yoji Nakamura
WINNER
Juliano Kuririn
Tomohiko Hori vs. Kyu Jin Choi
Tomohiko Hori
WINNER
Kyu Jin Choi
Kozo Urita vs. Hun Kim
Kozo Urita
WINNER
Hun Kim
Parky Parky vs. Hiroyuki Nozawa
Parky Parky
Hiroyuki Nozawa
Yuji Sakuragi vs. Kenichiro Shinohara
Yuji Sakuragi
WINNER
Kenichiro Shinohara