MARRS 11- 2nd Anniversary

Feb 11, 2008 7:00 PM
, Tokyo JPN


Yoji Nakamura vs. Juliano Luis Dos Santos
Yoji Nakamura
WINNER
Juliano Luis dos Santos
Tomohiko Hori vs. Kyu Jin Choi
Tomohiko Hori
WINNER
Kyu Jin Choi
Kozo Urita vs. Hun Kim
Kozo Urita
WINNER
Hun Kim
Parky Parky vs. Hiroyuki Nozawa
Parky Parky
Hiroyuki Nozawa
Yuji Sakuragi vs. Kenichiro Shinohara
Yuji Sakuragi
WINNER
Kenichiro Shinohara