Battle for the North


Battle for the North - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 7, 2012 in Murmansk, Russia RUS


Islam Gugov vs. Sergei Akinen
Islam Gugov
WINNER
Sergei Akinen
Vadim Zhlobich vs. Asker Baragunov
Vadim Zhlobich
Asker Baragunov
Evgeni Myakinkin vs. Abdurasul Sadykov
Evgeni Myakinkin
WINNER
Abdurasul Sadykov
Shakhban Sherifov vs. Armen Giloyan
Shakhban Sherifov
WINNER
Armen Giloyan
Aziz Pahrudinov vs. Eldar Khashpakov
Aziz Pahrudinov
WINNER
Eldar Khashpakov
Ahmet Balkizov vs. Khurshed Kirgizbekov
Ahmet Balkizov
WINNER
Khurshed Kirgizbekov
Daniyal Aselderov vs. Ivan Ulyanchenko
Daniyal Aselderov
WINNER
Ivan Ulyanchenko
Beslan Urishev vs. Radzha Hizriev
Beslan Urishev
WINNER
Radzha Hizriev
Marat Pekov vs. Nikolai Denisov
Marat Pekov
WINNER
Nikolai Denisov
Ratmir Teuvazhukov vs. Vladimir Sazbandyan
Ratmir Teuvazhukov
WINNER
Vladimir Sazbandyan
Albert Shogenov vs. Anatoly Kormilkin
Albert Shogenov
WINNER
Anatoly Kormilkin
Rustam Unezhev vs. Maxim Zaytsevskiy
Rustam Unezhev
WINNER
Maxim Zaytsevskiy