Shooto : R.E.A.D. 2000 Shooto(11)


Shooto : R.E.A.D. 2000 Shooto(11) - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 9, 2000 in , Tokyo JPN


Ryota Matsune vs. Katsuhisa Akasaki
Ryota Matsune
WINNER
Katsuhisa Akasaki
Kentaro Imaizumi vs. Homare Kuboyama
Kentaro Imaizumi
WINNER
Homare Kuboyama
Takashi Ohuchi vs. Jinzaburo Yonezawa
Takashi Ohuchi
WINNER
Jinzaburo Yonezawa
Shikou Yamashita vs. Matthias Riccio
Shikou Yamashita
WINNER
Matthias Riccio
Daiji Takahashi vs. Hiroki Kita
Daiji Takahashi
Hiroki Kita
Kazuhiro Inoue vs. Takeru Ueno
Kazuhiro Inoue
WINNER
Takeru Ueno
Seichi Ikemoto vs. Damien Riccio
Seichi Ikemoto
WINNER
Damien Riccio