Shooto:Professional Shooto JAPAN 2002


Shooto:Professional Shooto JAPAN 2002 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 29, 2002 in Sakai, Osaka JPN


Kaichi Tsuji vs. Masato Nishiguchi
Kaichi Tsuji
WINNER
Masato Nishiguchi
Yasuyuki Tokuoka vs. Yoichi Fukumoto
Yasuyuki Tokuoka
WINNER
Yoichi Fukumoto
David Strasser vs. Seichi Ikemoto
David Strasser
WINNER
Seichi Ikemoto
Javier Vazquez vs. Rumina Sato
Javier Vazquez
WINNER
Rumina Sato
Dokonjonosuke Mishima vs. Iran Mascarenhas
Dokonjonosuke Mishima
WINNER
Iran Mascarenhas
Masanori Suda vs. Ronald Jhun
Masanori Suda
WINNER
Ronald Jhun
Takanori Gomi vs. Leonardo Santos
Takanori Gomi
WINNER
Leonardo Santos