DEEP - Megaton GP 2008 Finals


DEEP - Megaton GP 2008 Finals - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 2, 2008 in Tokyo, Tokyo JPN


Shunsuke Inoue vs. Ken Orihashi
Shunsuke Inoue
WINNER
Ken Orihashi
Yusuke Kawaguchi vs. Shunji Kosaka
Yusuke Kawaguchi
WINNER
Shunji Kosaka
Waka Arashi vs. Mamoru Nakamura
Waka Arashi
WINNER
Mamoru Nakamura
Yusuke Kawaguchi vs. Shunsuke Inoue
Yusuke Kawaguchi
WINNER
Shunsuke Inoue
Sotaro Yamada vs. Ryoji Suzuki
Sotaro Yamada
Ryoji Suzuki