Shooto - SRS 2011

Nov 11, 2011 7:00 PM
Tokyo, Tokyo JPN


Takayuki Kobayashi vs. Yohei Ota
Takayuki Kobayashi
WINNER
Yohei Ota
Yuya Shibata vs. Kotaro Hagiwara
Yuya Shibata
WINNER
Kotaro Hagiwara
Koji Nishioka vs. Shinji Sasaki
Koji Nishioka
Shinji Sasaki
Masato Sannai vs. Jong-hoon Choi
Masato Sannai
WINNER
Jong-Hoon Choi