Shooto - SRS 2011


Shooto - SRS 2011 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 11, 2011 in Tokyo, Tokyo JPN


Takayuki Kobayashi vs. Yohei Ota
Takayuki Kobayashi
WINNER
Yohei Ota
Yuya Shibata vs. Kotaro Hagiwara
Yuya Shibata
WINNER
Kotaro Hagiwara
Koji Nishioka vs. Shinji Sasaki
Koji Nishioka
Shinji Sasaki
Masato Sannai vs. Jong-hoon Choi
Masato Sannai
WINNER
Jong-Hoon Choi