Lumax Cup: Tournament of J '97 Lightweight Tournament


Lumax Cup: Tournament of J '97 Lightweight Tournament - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 20, 1997 in , JPN


Naoya Uematsu vs. Takashi Ohuchi
Naoya Uematsu
WINNER
Takashi Ohuchi
Mitsuo Matsumoto vs. Yoshihiro Fujita
Mitsuo Matsumoto
WINNER
Yoshihiro Fujita
Caol Uno vs. Masahito Wachi
Caol Uno
WINNER
Masahito Wachi
Hiroaki Kotani vs. Naoto Kojima
Hiroaki Kotani
WINNER
Naoto Kojima
Naoya Uematsu vs. Mitsuo Matsumoto
Naoya Uematsu
WINNER
Mitsuo Matsumoto
Caol Uno vs. Hiroaki Kotani
Caol Uno
WINNER
Hiroaki Kotani
Naoya Uematsu vs. Caol Uno
Naoya Uematsu
WINNER
Caol Uno