ZST - SWAT18


ZST - SWAT18 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 15, 2008 in Tokyo, Tokyo JPN


Kota Higashitani vs. Masatoshi Kondo
Kota Higashitani
WINNER
Masatoshi Kondo
Yoshinari Shinba vs. Hiroyuki Ai
Yoshinari Shinba
WINNER
Hiroyuki Ai
Shinya Kurosawa vs. Keizo Hisamoto
Shinya Kurosawa
WINNER
Keizo Hisamoto
Taku Aramaki vs. Yosuke Akahiro
Taku Aramaki
WINNER
Yosuke Akahiro
Keisuke Tamaru vs. Hiroyuki Naito
Keisuke Tamaru
WINNER
Hiroyuki Naito
Takahiro Futatsumori vs. Atsushi Ueda
Takahiro Futatsumori
Atsushi Ueda
Shunichi Shimizu vs. Takahiro Ichijo
Shunichi Shimizu
WINNER
Takahiro Ichijo
Shingo Matsuda vs. Yutaka Inada
Shingo Matsuda
WINNER
Yutaka Inada
Kota Okazawa vs. Makoto Toriumi
Kota Okazawa
WINNER
Makoto Toriumi