Shooto: G-Shooto 3


Shooto: G-Shooto 3 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 16, 2005 in Tokyo, JPN


Yuko vs. Akiko Hayashida
 Yuko
WINNER
Akiko Hayashida
Akinori vs. Yukiko Seki
 Akinori
WINNER
Yukiko Seki
Masako Yoshida vs. Maho Muranami
Masako Yoshida
Maho Muranami
Yuki Furudate vs. Yasuko Tamada
Yuki Furudate
WINNER
Yasuko Tamada
Miku vs. Akiko Inoue
 Miku
WINNER
Akiko Inoue