Shooto: Gig 99


Shooto: Gig 99 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 9, 1999 in , Tokyo JPN


Katsuya Toida vs. Tetsuo Katsuta
Katsuya Toida
WINNER
Tetsuo Katsuta
Shuichiro Katsumura vs. Masaki Nishizawa
Shuichiro Katsumura
WINNER
Masaki Nishizawa
Izuru Takeuchi vs. Nobuhiro Tsurumaki
Izuru Takeuchi
WINNER
Nobuhiro Tsurumaki
Jin Akimoto vs. Takeyasu Hirono
Jin Akimoto
Takeyasu Hirono
Naoya Uematsu vs. Eric Payne
Naoya Uematsu
WINNER
Eric Payne