Professional Shooto JAPAN 2006


Professional Shooto JAPAN 2006 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 28, 2006 in , Tokyo JPN


Ayumu Shioda vs. Hiroharu Matsufuji
Ayumu Shioda
WINNER
Hiroharu Matsufuji
Atsushi Asano vs. Satoshi Yamashita
Atsushi Asano
WINNER
Satoshi Yamashita
Yoshihiro Koyama vs. Shinobu Miura
Yoshihiro Koyama
WINNER
Shinobu Miura
Akihiro Yamazaki vs. Takuya Sato
Akihiro Yamazaki
WINNER
Takuya Sato
Hiroshi Nakamura vs. Hirotaka Tomiyama
Hiroshi Nakamura
WINNER
Hirotaka Tomiyama
Yuki Shojo vs. Takayuki Ohkouchi
Yuki Shojo
WINNER
Takayuki Ohkouchi
Yusei Shimokawa vs. Takeyasu Hirono
Yusei Shimokawa
WINNER
Takeyasu Hirono