Shooto - Gig Tokyo 10


Shooto - Gig Tokyo 10 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 30, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Yuta Sasaki vs. Teruyuki Matsumoto
Yuta Sasaki
WINNER
Teruyuki Matsumoto
Junya Kodo vs. Shinichi Hanawa
Junya Kodo
WINNER
Shinichi Hanawa
Hirosumi Sugiura vs. Takahiro Suzuki
Hirosumi Sugiura
Takahiro Suzuki
Kenta Sakuma vs. Satoshi Kogure
Kenta Sakuma
WINNER
Satoshi Kogure
Yu Fujimaki vs. Ukyo Abe
Yu Fujimaki
WINNER
Ukyo Abe
Yutaka Saito vs. Toshiro Chihama
Yutaka Saito
WINNER
Toshiro Chihama
Yasutaka Ishigami vs. Hayato Sato
Yasutaka Ishigami
Hayato Sato
Hiroshi Roppongi vs. Yosuke Ebihara
Hiroshi Roppongi
WINNER
Yosuke Ebihara