Pancrase - Passion Tour 8


Pancrase - Passion Tour 8 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 5, 2010 in Tokyo, Tokyo JPN


Yuji Sakuragi vs. Ryo Kawamura
Yuji Sakuragi
WINNER
Ryo Kawamura
Manabu Inoue vs. Tashiro Akai  
Manabu Inoue
WINNER 
Tashiro Akai
Tomomi Sunaba vs. Monica Lovato
Tomomi Sunaba
WINNER
Monica Lovato
Mitsuhisa Sunabe vs. Noboru Tahara
Mitsuhisa Sunabe
WINNER
Noboru Tahara
Masahiro Toryu vs. Akihiro Yamazaki
Masahiro Toryu
WINNER
Akihiro Yamazaki
Daisuke Hanazawa vs. Eriya Matsuda
Daisuke Hanazawa
WINNER
Eriya Matsuda
Kenji Arai vs. Souyu Tanabe
Kenji Arai
Souyu Tanabe
Masaomi Saito vs. Hideo Matsui
Masaomi Saito
WINNER
Hideo Matsui
Kentaro Abe vs. Shigeaki Kusayanagi
Kentaro Abe
Shigeaki Kusayanagi