Pancrase - Gate 2009


Pancrase - Gate 2009 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 26, 2009 in Tokyo, Tokyo JPN


Shigenobu Takahashi vs. Nobuhito Sakurada
Shigenobu Takahashi
WINNER
Nobuhito Sakurada
Shinsho Anzai vs. Yuji Saeki
Shinsho Anzai
WINNER
Yuji Saeki
Yoshihito Kuroki vs. Shinji Shimamura
Yoshihito Kuroki
WINNER
Shinji Shimamura
Shigeaki Kusayanagi vs. Makoto Kawawa
Shigeaki Kusayanagi
Makoto Kawawa
Tomoharu Toda vs. Koichi Sugai
Tomoharu Toda
Koichi Sugai
Yuta Numakura vs. Ben Henry
Yuta Numakura
WINNER
Ben Henry
Daisuke Sugishima vs. Kazuki Itaya
Daisuke Sugishima
Kazuki Itaya
Shigenobu Takahashi vs. Ryosuke Togashi
Shigenobu Takahashi
WINNER
Ryosuke Togashi
Nobuhito Sakurada vs. Daisuke Shimoyama
Nobuhito Sakurada
WINNER
Daisuke Shimoyama
Kazuyoshi Kiyama vs. Takehito Noguchi
Kazuyoshi Kiyama
WINNER
Takehito Noguchi
Masakazu Takafuji vs. Masaaki Hasegawa
Masakazu Takafuji
WINNER
Masaaki Hasegawa
Ryosuke Tanuma vs. Go Yamanaka
Ryosuke Tanuma
WINNER
Go Yamanaka
Hiroyuki Nakajima vs. Yoshihiro Matsunaga
Hiroyuki Nakajima
WINNER
Yoshihiro Matsunaga
Atsushi Makigaya vs. Masakazu Utsugi
Atsushi Makigaya
Masakazu Utsugi
Shigenobu Takahashi vs. Koji Obata
Shigenobu Takahashi
WINNER
Koji Obata
Ryosuke Togashi vs. Ryota Sakuma
Ryosuke Togashi
WINNER
Ryota Sakuma
Nobuhito Sakurada vs. Akihito Hara
Nobuhito Sakurada
WINNER
Akihito Hara
Daisuke Shimoyama vs. Shu Takai
Daisuke Shimoyama
WINNER
Shu Takai
Kazuyoshi Kiyama vs. Ryota Masuda
Kazuyoshi Kiyama
WINNER
Ryota Masuda
Takehito Noguchi vs. Yuki Terashima
Takehito Noguchi
WINNER
Yuki Terashima
Masakazu Takafuji vs. Kenichi Ogura
Masakazu Takafuji
WINNER
Kenichi Ogura
Masaaki Hasegawa vs. Ryo Asami
Masaaki Hasegawa
WINNER
Ryo Asami