Shooto: Gig Central Vol.3


Shooto: Gig Central Vol.3 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 30, 2003 in , Nagoya JPN


Keisuke Kurata vs. Katsuhisa Akasaki
Keisuke Kurata
WINNER
Katsuhisa Akasaki
Yasuhiro Akagi vs. Kenichi Sawada
Yasuhiro Akagi
WINNER
Kenichi Sawada
Akitoshi Hokazono vs. Akira Kibe
Akitoshi Hokazono
WINNER
Akira Kibe
Hatsu Hioki vs. Yoshinori Amari
Hatsu Hioki
WINNER
Yoshinori Amari
Hiroshi Umemura vs. Hiroki Kita
Hiroshi Umemura
WINNER
Hiroki Kita
Naoki Matsushita vs. Masato Fujiwara
Naoki Matsushita
WINNER
Masato Fujiwara
Daisuke Sugie vs. Takayuki Okouchi
Daisuke Sugie
WINNER
Takayuki Okouchi