Battle on Desna


Battle on Desna - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 17, 2012 in Bryansk, Bryansk RUS


Artur Astakhov vs. Sergey Klassen
Artur Astakhov
WINNER
Sergey Klassen
Gadzhi Gadzhiev vs. Artem Spichakov
Gadzhi Gadzhiev
WINNER
Artem Spichakov
Dmitry Silnyagin vs. Daniyal Aselderov
Dmitry Silnyagin
WINNER
Daniyal Aselderov
Tarrance Williams vs. Ivan Kosov
Tarrance Williams
WINNER
Ivan Kosov
Nikolay Aleksakhin vs. Ilya Martisyuk
Nikolay Aleksakhin
WINNER
Ilya Martisyuk
Ali Bagautinov vs. Vadim Zhlobich
Ali Bagautinov
WINNER
Vadim Zhlobich
Vitaly Minakov vs. Fabiano Scherner
Vitaly Minakov
WINNER
Fabiano Scherner