Shooto - Shooting Disco 18: Dreams Come True


Shooto - Shooting Disco 18: Dreams Come True - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 2, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Tadaaki Yamamoto vs. Takeshi Sato
Tadaaki Yamamoto
WINNER
Takeshi Sato
Akinobu Watanabe vs. Hiroaki Ijima
Akinobu Watanabe
WINNER
Hiroaki Ijima
Daiki Takashima vs. Satoshi Inaba
Daiki Takashima
WINNER
Satoshi Inaba
Hiroaki Fujita vs. Komei Okada
Hiroaki Fujita
WINNER
Komei Okada
Daiki Gojima vs. Kiyoshi Kitamura
Daiki Gojima
WINNER
Kiyoshi Kitamura
Takafumi Ato vs. Shuichiro Okumura
Takafumi Ato
WINNER
Shuichiro Okumura
Takeshi Saito vs. Tomohiro Ogino
Takeshi Saito
WINNER
Tomohiro Ogino
Itsuki Hiruma vs. Takahito Tomozawa
Itsuki Hiruma
WINNER
Takahito Tomozawa
Yuya Kaneuchi vs. Yasutaka Hamaji
Yuya Kaneuchi
Yasutaka Hamaji
Taijiro Izeki vs. Hiroaki Sakuma
Taijiro Izeki
WINNER
Hiroaki Sakuma
Yuta Sato vs. Jun Doi
Yuta Sato
WINNER
Jun Doi
Jun Nabeshima vs. Tomoaki Ota
Jun Nabeshima
WINNER
Tomoaki Ota