Shooto: Gig East 10


Shooto: Gig East 10 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 27, 2002 in , Tokyo JPN


Hiromi Oka vs. Aya Sakurai
Hiromi Oka
WINNER
Aya Sakurai
Seiji Nakasugi vs. Tomonori Tachiyama
Seiji Nakasugi
WINNER
Tomonori Tachiyama
Hiroaki Okada vs. Shinobu Ito
Hiroaki Okada
WINNER
Shinobu Ito
Hiroshi Komatsu vs. Akitoshi Tamura
Hiroshi Komatsu
WINNER
Akitoshi Tamura
Kuniyoshi Hironaka vs. Yuji Kusu
Kuniyoshi Hironaka
WINNER
Yuji Kusu
Masato Nishiguchi vs. Ryuta Sakurai
Masato Nishiguchi
Ryuta Sakurai
Yasuhiro Urushitani vs. Tomohiro Hashi
Yasuhiro Urushitani
WINNER
Tomohiro Hashi
Masato Fujiwara vs. Naoki Matsushita
Masato Fujiwara
Naoki Matsushita
Takumi Nakayama vs. Takeshi Yamazaki
Takumi Nakayama
WINNER
Takeshi Yamazaki