Pancrase 2007 Rising Tour


Pancrase 2007 Rising Tour - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 5, 2007 in , Tokyo JPN


Shinsuke Shoji vs. Flavio Tanaka
Shinsuke Shoji
WINNER
Flavio Tanaka
Gadzhiev Alavutdin vs. Daisuke Watanabe
Gadzhiev Alavutdin
WINNER
Daisuke Watanabe
Mitsuhisa Sunabe vs. Koji Yoshimoto
Mitsuhisa Sunabe
WINNER
Koji Yoshimoto
Yuji Hoshino vs. Eriya Matsuda
Yuji Hoshino
WINNER
Eriya Matsuda
Ryo Kawamura vs. Jaime Fletcher
Ryo Kawamura
WINNER
Jaime Fletcher
Izuru Takeuchi vs. Bryan Rafiq
Izuru Takeuchi
WINNER
Bryan Rafiq
Yoshiro Maeda vs. Johnny Frachey
Yoshiro Maeda
WINNER
Johnny Frachey
Satoru Kitaoka vs. Jason Palacios
Satoru Kitaoka
WINNER
Jason Palacios