Shooto - Gig Central 21


Shooto - Gig Central 21 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 24, 2010 in Nagoya, Aichi JPN


Seiji Akao vs. Shoki Omichi
Seiji Akao
WINNER
Shoki Omichi
Kosuke Suzuki vs. Shinobu Aoyama
Kosuke Suzuki
WINNER
Shinobu Aoyama
Takayoshi Ono vs. Shinji Maeguchi
Takayoshi Ono
Shinji Maeguchi
Kenya Kato vs. Doraku Mori
Kenya Kato
Doraku Mori
Makoto Maeda vs. Yoshiaki Masuda
Makoto Maeda
Yoshiaki Masuda
Teppei Masuda vs. Keisuke Kurata
Teppei Masuda
WINNER
Keisuke Kurata
Ichaku Murata vs. Hidetaka Naka
Ichaku Murata
WINNER
Hidetaka Naka
Daisuke Sugie vs. Shin Kochiwa
Daisuke Sugie
WINNER
Shin Kochiwa