SR - Spiritual Road 2nd


SR - Spiritual Road 2nd - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 21, 2006 in , Hiroshima JPN


Kentaro Kuroda vs. Takuro Tsugawa
Kentaro Kuroda
WINNER
Takuro Tsugawa
Yujiro Sakaide vs. Atsutoshi Kono
Yujiro Sakaide
Atsutoshi Kono
Kotaro Tsuka vs. Nobuyuki Hikosaka
Kotaro Tsuka
WINNER
Nobuyuki Hikosaka
Shohei Karasawa vs. Yoshito Uehara
Shohei Karasawa
WINNER
Yoshito Uehara
Taeko Nagamine vs. Mayuko Kasagi
Taeko Nagamine
Mayuko Kasagi
Yuko Tsukayoshi vs. Michiko Kawato
Yuko Tsukayoshi
WINNER
Michiko Kawato
Tomoyuki Oura vs. Ikuo Nasu
Tomoyuki Oura
WINNER
Ikuo Nasu
Hiroyuki Kanzaki vs. Yuzo Shimizu
Hiroyuki Kanzaki
WINNER
Yuzo Shimizu
Ryohei Arai vs. Yuichi Kishino
Ryohei Arai
WINNER
Yuichi Kishino
Kenta Nakamura vs. Ryosuke Ueda
Kenta Nakamura
Ryosuke Ueda
Takaaki Aoki vs. Hiroki Kurosaki
Takaaki Aoki
WINNER
Hiroki Kurosaki