Deep - Cage Impact 2012 in Tokyo: 2nd Round


Deep - Cage Impact 2012 in Tokyo: 2nd Round - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 8, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Katsunori Kikuno vs. Luiz Andrade I
Katsunori Kikuno
WINNER
Luiz Andrade I
Taiki Hata vs. Yoshiki Harada
Taiki Hata
WINNER
Yoshiki Harada
Tatsumitsu Wada vs. Yusaku Nakamura
Tatsumitsu Wada
Yusaku Nakamura
Yuki Motoya vs. Yuya Shibata
Yuki Motoya
WINNER
Yuya Shibata
Takafumi Otsuka vs. Seiji Akao
Takafumi Otsuka
WINNER
Seiji Akao
Hirohide Fujinuma vs. Seigo Mizuguchi
Hirohide Fujinuma
WINNER
Seigo Mizuguchi
Ken Hasegawa vs. Peter Tornow
Ken Hasegawa
WINNER
Peter Tornow
Yutaka Kobayashi vs. Ryosuke Togashi
Yutaka Kobayashi
Ryosuke Togashi
Sotaro Kojima vs. Hideki Kiyota
Sotaro Kojima
Hideki Kiyota
Shota Shidochi vs. Takahiro Kajita
Shota Shidochi
WINNER
Takahiro Kajita
Naoto Miyazaki vs. Yu Kijima
Naoto Miyazaki
WINNER
Yu Kijima
Hidetora Hidetora vs. Chow Tegi
Hidetora Hidetora
WINNER
Chow Tegi