Professional Shooto JAPAN 2006


Professional Shooto JAPAN 2006 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 21, 2006 in , Tokyo JPN


Yoshihiro Koyama vs. Yoshiki Noguchi
Yoshihiro Koyama
WINNER
Yoshiki Noguchi
Takuya Mori vs. Takayuki Kobe
Takuya Mori
WINNER
Takayuki Kobe
Teruyuki Matsumoto vs. Kazuya Tamura
Teruyuki Matsumoto
WINNER
Kazuya Tamura
Daisuke Ishizawa vs. Hiroshi Nakamura
Daisuke Ishizawa
WINNER
Hiroshi Nakamura
Yusuke Endo vs. Clay Guida
Yusuke Endo
WINNER
Clay Guida
So Tazawa vs. Hiroyuki Tanaka
So Tazawa
WINNER
Hiroyuki Tanaka
Masatoshi Abe vs. Junji Ikoma
Masatoshi Abe
WINNER
Junji Ikoma
Ryota Matsune vs. Takeya Mizugaki
Ryota Matsune
Takeya Mizugaki
Takeshi Inoue vs. Cole Miller
Takeshi Inoue
WINNER
Cole Miller
Akitoshi Hokazono vs. Kenji Osawa  
Akitoshi Hokazono
WINNER 
Kenji Osawa