Shooto - Isami Shooto Caravan Fukushima


Shooto - Isami Shooto Caravan Fukushima - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 14, 2013 in Fukushima, Fukushima JPN


Satoru Kasai vs. Kohei Tsugawa
Satoru Kasai
WINNER
Kohei Tsugawa
Noboru Takeshita vs. Yuto Yamaura
Noboru Takeshita
WINNER
Yuto Yamaura
Masakatsu Sekiguchi vs. Takashi Ikegami
Masakatsu Sekiguchi
WINNER
Takashi Ikegami
Yuta Tanaka vs. Takaya Endo
Yuta Tanaka
WINNER
Takaya Endo
Shunsuke Takahashi vs. Ryuta Koyama
Shunsuke Takahashi
WINNER
Ryuta Koyama
Yuto Yamaura vs. Satoru Kasai
Yuto Yamaura
Satoru Kasai
Kohei Tsugawa vs. Noboru Takeshita
Kohei Tsugawa
WINNER
Noboru Takeshita
Katsuya Sotoishi vs. Masakatsu Sekiguchi
Katsuya Sotoishi
Masakatsu Sekiguchi
Shunsuke Takahashi vs. Yutaka Hoshino
Shunsuke Takahashi
WINNER
Yutaka Hoshino
Takaya Endo vs. Tetsu Nitami
Takaya Endo
WINNER
Tetsu Nitami