Pancrase - Progress Tour 11


Pancrase - Progress Tour 11 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 6, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Takehiro Ishii vs. Yoshihiro Matsunaga
Takehiro Ishii
WINNER
Yoshihiro Matsunaga
Yuhei Fukuda vs. Keiichi Nishiwaki
Yuhei Fukuda
WINNER
Keiichi Nishiwaki
Yukitaka Musashi vs. Takuya Maruoka
Yukitaka Musashi
WINNER
Takuya Maruoka
Koichiro Takekawa vs. Junichi Ota
Koichiro Takekawa
WINNER
Junichi Ota
Kohei Tokeshi vs. Akihito Hara
Kohei Tokeshi
WINNER
Akihito Hara
Masayoshi Ichikawa vs. Kota Kondo
Masayoshi Ichikawa
WINNER
Kota Kondo
Toshihiro Taguchi vs. Motoshi Miyaji
Toshihiro Taguchi
WINNER
Motoshi Miyaji
Takumi Shimazaki vs. Gaku Suwazono
Takumi Shimazaki
WINNER
Gaku Suwazono
Masaomi Saito vs. Toshihiro Komiya
Masaomi Saito
Toshihiro Komiya
Yuki Uejima vs. Yusuke Ogikubo
Yuki Uejima
WINNER
Yusuke Ogikubo
Yuya Kaneuchi vs. Shota Yamada
Yuya Kaneuchi
WINNER
Shota Yamada
Toshikazu Suzuki vs. Makoto Kawawa
Toshikazu Suzuki
WINNER
Makoto Kawawa
Yasuto Abe vs. Tomoharu Toda
Yasuto Abe
WINNER
Tomoharu Toda
Ryo Iseki vs. Koji Obata
Ryo Iseki
WINNER
Koji Obata
Katsuhiro Sakanaka vs. Langley Langley
Katsuhiro Sakanaka
WINNER
Langley Langley
Hironobu Otsu vs. Toru Ogawa
Hironobu Otsu
WINNER
Toru Ogawa
Takahiro Takaoka vs. Kentaro Ushiku
Takahiro Takaoka
WINNER
Kentaro Ushiku