Shooto - Gig North 7


Shooto - Gig North 7 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 16, 2011 in Hokkaido, Hokkaido JPN


Takashi Niikuni vs. Hiroshi Roppongi
Takashi Niikuni
WINNER
Hiroshi Roppongi
Ukyo Abe vs. Junpei Chikano
Ukyo Abe
WINNER
Junpei Chikano
Isao Yoshida vs. Shigeyasu Fujita
Isao Yoshida
WINNER
Shigeyasu Fujita
Michiyuki Ishibashi vs. Daisuke Sasaki
Michiyuki Ishibashi
Daisuke Sasaki
Tatsuya Yamamoto vs. Atsushi Mochizuki
Tatsuya Yamamoto
WINNER
Atsushi Mochizuki
Daisuke Ishizawa vs. Nobuhiro Hayakawa
Daisuke Ishizawa
WINNER
Nobuhiro Hayakawa
Fumihiro Kitahara vs. Junya Kodo
Fumihiro Kitahara
WINNER
Junya Kodo