Art of War Fighting Championship 3


Art of War Fighting Championship 3 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 25, 2006 in , CHN


Hao Si Bayaer vs. Li Shen Guo
Hao Si Bayaer
WINNER
Li Shen Guo
Hailin Ao vs. Zhang Ze Wen
Hailin Ao
WINNER
Zhang Ze Wen
Ji Er Gala vs. Zhang Ning Bo
Ji Er Gala
WINNER
Zhang Ning Bo
Xu Lei vs. Han Cheng
Xu Lei
WINNER
Han Cheng
Dai Shuang Hai vs. Liu Qi Biao
Dai Shuang Hai
WINNER
Liu Qi Biao
Haotian Wu vs. Fan Shuai Xing
Haotian Wu
WINNER
Fan Shuai Xing
He Peng vs. Wang Bin
He Peng
WINNER
Wang Bin
Jian Ping Yang vs. Li Bing Sheng
Jian Ping Yang
WINNER
Li Bing Sheng
Zhang Yong vs. Yin Shu He
Zhang Yong
WINNER
Yin Shu He
Song Yuan Ling vs. Zack Taylor
Song Yuan Ling
WINNER
Zack Taylor
Wang Xu vs. Li Jian Guo
Wang Xu
WINNER
Li Jian Guo
Liang Yang vs. Cui Long
Liang Yang
WINNER
Cui Long
Tiequan Zhang vs. Wei Tong Jie
Tiequan Zhang
WINNER
Wei Tong Jie