Pancrase - 2007 Neo Blood Tournament Eliminations 


Pancrase - 2007 Neo Blood Tournament Eliminations  - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 25, 2007 in Tokyo, Tokyo JPN


Taku Aramaki vs. Hiroshi Arakawa
Taku Aramaki
WINNER
Hiroshi Arakawa
Yuichi Ikari vs. Jinzaburo Yonezawa
Yuichi Ikari
WINNER
Jinzaburo Yonezawa
Takashi Hasegawa vs. Yuki Yamasawa
Takashi Hasegawa
WINNER
Yuki Yamasawa
Koji Yoshimoto vs. Yasutomo Tanaka
Koji Yoshimoto
WINNER
Yasutomo Tanaka
Tomoki Murayama vs. Nobuhiro Yamauchi
Tomoki Murayama
WINNER
Nobuhiro Yamauchi
Kentaro Abe vs. Keizo Nagaya
Kentaro Abe
WINNER
Keizo Nagaya
Satoru Takadaya vs. Flavio Tanaka
Satoru Takadaya
WINNER
Flavio Tanaka
Koichiro Matsumoto vs. Junichi Ota
Koichiro Matsumoto
WINNER
Junichi Ota
Sho Kazama vs. Kazutaka Omigawa
Sho Kazama
WINNER
Kazutaka Omigawa
Kentaro Abe vs. Daisuke Komagamine
Kentaro Abe
WINNER
Daisuke Komagamine
Keizo Nagaya vs. Tatsuya Obitsu
Keizo Nagaya
WINNER
Tatsuya Obitsu
Flavio Tanaka vs. Shohei Mitsuda
Flavio Tanaka
WINNER
Shohei Mitsuda
Satoru Takadaya vs. Hitoki Tsuti
Satoru Takadaya
WINNER
Hitoki Tsuti
Koichiro Matsumoto vs. Makoto Sumazaki
Koichiro Matsumoto
WINNER
Makoto Sumazaki
Junichi Ota vs. Naoki Miyamoto
Junichi Ota
WINNER
Naoki Miyamoto
Kazutaka Omigawa vs. Yutaka Kobayashi
Kazutaka Omigawa
WINNER
Yutaka Kobayashi
Sho Kazama vs. Satoru Takahashi
Sho Kazama
WINNER
Satoru Takahashi
Shohei Mitsuda vs. Tetsuya Yoshioka
Shohei Mitsuda
WINNER
Tetsuya Yoshioka
Flavio Tanaka vs. Masayoshi Ichikawa
Flavio Tanaka
WINNER
Masayoshi Ichikawa
Satoru Takadaya vs. Akihiro Ono
Satoru Takadaya
WINNER
Akihiro Ono
Hitoki Tsuti vs. Atsuo Hirano
Hitoki Tsuti
WINNER
Atsuo Hirano