Grachan 3


Grachan 3 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 29, 2009 in Tokyo, Tokyo JPN


Noah Villanueva vs. Hiromu Nagato
Noah Villanueva
WINNER
Hiromu Nagato
Minoru Kato vs. Ji Hoon Kim
Minoru Kato
Ji Hoon Kim
Kensaku Nakamura vs. Naoki Takahashi
Kensaku Nakamura
WINNER
Naoki Takahashi
Koichi Sugi vs. Bubba The Baby
Koichi Sugi
WINNER
Bubba The Baby
Yoshiki Harada vs. Ryosuke Taihei
Yoshiki Harada
WINNER
Ryosuke Taihei
Akihiro Sakurai vs. Motoki Awaji
Akihiro Sakurai
WINNER
Motoki Awaji
Kazutoshi Fujita vs. Susumu Doshita
Kazutoshi Fujita
WINNER
Susumu Doshita
Dooho Choi vs. Takashi Matsuoka
DooHo Choi
WINNER
Takashi Matsuoka
Tsutomu Inaba vs. Elichiro Hayashi
Tsutomu Inaba
WINNER
Elichiro Hayashi
Hideyuki Noro vs. Katsuya Nagamine
Hideyuki Noro
WINNER
Katsuya Nagamine
Yosuke Notsu vs. So Masuda
Yosuke Notsu
WINNER
So Masuda
Chikara Shimabukuro vs. Shun Yoshioka
Chikara Shimabukuro
Shun Yoshioka