Deep - Toyama Impact


Deep - Toyama Impact - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 11, 2012 in Toyama, Toyama JPN


Harushige Shinokawa vs. Toshinori Tsunemura
Harushige Shinokawa
Toshinori Tsunemura
WINNER
Yoshiyuki Katahira vs. Tamotsu Kitada
Yoshiyuki Katahira
WINNER
Tamotsu Kitada
Yuya Osugi vs. Yuki Nishi
Yuya Osugi
WINNER
Yuki Nishi
Kenichi Kinoshita vs. Hiroshi Sato
Kenichi Kinoshita
Hiroshi Sato
WINNER
Takayuki Takenouchi vs. Saito Saito
Takayuki Takenouchi
WINNER
Saito Saito
Jun Osawa vs. Yasuji Numa
Jun Osawa
WINNER
Yasuji Numa
Shuji Morishita vs. Noriyuki Kurimoto
Shuji Morishita
Noriyuki Kurimoto
WINNER
Fumito Shintaku vs. Kanta Sato
Fumito Shintaku
Kanta Sato
WINNER
Shigeaki Tani vs. Ryuji Akishima
Shigeaki Tani
WINNER
Ryuji Akishima
Kosuke Sakamoto vs. Masatake Yamamoto
Kosuke Sakamoto
Masatake Yamamoto
WINNER
Gaku Sakamoto vs. Takuya Suzuki
Gaku Sakamoto
WINNER
Takuya Suzuki
Yukinori Okamura vs. Zakiishi Zakiishi
Yukinori Okamura
WINNER
Zakiishi Zakiishi