DEEP: Club DEEP Toyama Barbarian Festival


DEEP: Club DEEP Toyama Barbarian Festival - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 19, 2006 in Toyama, Toyama JPN


Miku Matsumoto vs. Seri Saito
Miku Matsumoto
WINNER
Seri Saito
Mikimasa Takayama vs. Shunsuke Kimura
Mikimasa Takayama
Shunsuke Kimura
Akira Shoji vs. Carlos Toyota
Akira Shoji
WINNER
Carlos Toyota
Tomohiro Yoshioka vs. Kim Jyun Hun
Tomohiro Yoshioka
WINNER
Kim Jyun Hun
Hiroshi Sano vs. Jun Osawa
Hiroshi Sano
Jun Osawa
Hiroshi Umemura vs. Shinobu Aoyama
Hiroshi Umemura
WINNER
Shinobu Aoyama
Yuichi Ikari vs. Luiz Luiz
Yuichi Ikari
Luiz Luiz
La Salle Osami vs. Koichi Takarada
La Salle Osami
WINNER
Koichi Takarada
Claudio Da Silva vs. Takeshi Morimoto
Claudio Da Silva
WINNER
Takeshi Morimoto
Yuya Osugi vs. Kunihiro Watanabe
Yuya Osugi
WINNER
Kunihiro Watanabe
Tamotsu Kitada vs. Yoshinobu Kawamura
Tamotsu Kitada
WINNER
Yoshinobu Kawamura
Mamushi Mamushi vs. Atsushi Okei
Mamushi Mamushi
WINNER
Atsushi Okei