Renegades Extreme Fighting


Renegades Extreme Fighting - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 1, 2003 in Houston, Texas USA


Takahiro Kamikozono vs. Rocky Long
Takahiro Kamikozono
WINNER
Rocky Long
Takahiro Kamikozono vs. Matt Horning
Takahiro Kamikozono
WINNER
Matt Horning
Carlo Prater vs. Jeremiah O'neal
Carlo Prater
WINNER
Jeremiah O'Neal
Lee King vs. Naji
Lee King
WINNER
 Naji
Carlo Prater vs. Lee King
Carlo Prater
WINNER
Lee King
Sam Adkins vs. Elias Siam
Sam Adkins
WINNER
Elias Siam
Sam Adkins vs. Luis Garcia
Sam Adkins
Luis Garcia
Corey Salter vs. Edwin Allsitez
Corey Salter
WINNER
Edwin Allsitez
Ashley Rivers vs. Matt Green
Ashley Rivers
WINNER
Matt Green
Corey Salter vs. Ashley Rivers
Corey Salter
WINNER
Ashley Rivers