Professional Shooting Vol.7


Professional Shooting Vol.7 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 7, 1990 in , Tokyo JPN


Noboru Asahi vs. Kazumi Chigira
Noboru Asahi
WINNER
Kazumi Chigira
Suguru Shigeno vs. Tomoyuki Saito
Suguru Shigeno
Tomoyuki Saito
Manabu Yamada vs. Tomonori Ohara
Manabu Yamada
WINNER
Tomonori Ohara
Yuji Ito vs. Takashi Tojo
Yuji Ito
Takashi Tojo
WINNER
Yasuto Sekishima vs. Naoki Sakurada
Yasuto Sekishima
WINNER
Naoki Sakurada
Kenichi Tanaka vs. Kazuhiro Sakamoto
Kenichi Tanaka
WINNER
Kazuhiro Sakamoto