Pancrase: 2006 Neo-Blood Tournament Finals


Pancrase: 2006 Neo-Blood Tournament Finals - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 28, 2006 in Tokyo, JPN


Yuki Yamasawa vs. Takeaki Miyakawa
Yuki Yamasawa
Takeaki Miyakawa
Rikuhei Fujii vs. Tomokazu Hitomi
Rikuhei Fujii
WINNER
Tomokazu Hitomi
Tatsuya Mizuno vs. Keizo Nagaya
Tatsuya Mizuno
WINNER
Keizo Nagaya
Yukito vs. Koji Yoshimoto
 Yukito
Koji Yoshimoto
Riki Fukuda vs. Yuji Sakuragi
Riki Fukuda
WINNER
Yuji Sakuragi
Takafumi Ito vs. Naoki Yoshimura
Takafumi Ito
Naoki Yoshimura
Carlos Condit vs. Koji Oishi
Carlos Condit
WINNER
Koji Oishi
Ryusuke Uemura vs. Tatsuya So
Ryusuke Uemura
WINNER
Tatsuya So
Eriya Matsuda vs. Tashiro Nishiuchi
Eriya Matsuda
WINNER
Tashiro Nishiuchi
Asaki Honda vs. Shinya Kumazawa
Asaki Honda
WINNER
Shinya Kumazawa
Ryo Kawamura vs. Sumio Koyano
Ryo Kawamura
WINNER
Sumio Koyano