Pancrase 2008 Shining Tour


Pancrase 2008 Shining Tour - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 26, 2008 in , Tokyo JPN


Tomoyoshi Iwamiya vs. Asaki Honda
Tomoyoshi Iwamiya
WINNER
Asaki Honda
Masahiro Toryu vs. Takenori Sato
Masahiro Toryu
WINNER
Takenori Sato
Michihisa Asano vs. Yukito
Michihisa Asano
WINNER
Yukito
Shinsuke Shoji vs. Kenji Arai
Shinsuke Shoji
WINNER
Kenji Arai
Takafumi - vs. Hacran Dias
Takafumi -
Hacran Dias
Alavutdin Gadzhiev vs. Hikaru Sato
Alavutdin Gadzhiev
WINNER
Hikaru Sato
Izuru Takeuchi vs. Hiromitsu Kanehara
Izuru Takeuchi
WINNER
Hiromitsu Kanehara
Marlon Sandro vs. Miki Shida  
Marlon Sandro
WINNER 
Miki Shida