Pancrase - Passion Tour 2


Pancrase - Passion Tour 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 22, 2010 in Osaka, Osaka JPN


Tomoyoshi Iwamiya vs. Kiichi Kunimoto
Tomoyoshi Iwamiya
Kiichi Kunimoto
Yushi Shiori vs. Masahiro Toryu
Yushi Shiori
WINNER
Masahiro Toryu
Souyu Tanabe vs. Hiroyuki Tsuzuki
Souyu Tanabe
WINNER
Hiroyuki Tsuzuki
Yuta Nakamura vs. Yoshifumi Dogaki
Yuta Nakamura
Yoshifumi Dogaki
Tamotsu Kitada vs. Hidehira Yabu
Tamotsu Kitada
WINNER
Hidehira Yabu
Motonobu Tezuka vs. Nobuhiro Yoshitake
Motonobu Tezuka
WINNER
Nobuhiro Yoshitake
Yuki Uejima vs. Sho Nonaka
Yuki Uejima
WINNER
Sho Nonaka
Daichi Kitakata vs. Yuya Ono
Daichi Kitakata
WINNER
Yuya Ono
Kengo Kengo vs. Shingen Morita
Kengo Kengo
WINNER
Shingen Morita
Hideki Miyatani vs. Kiyoshi Seto
Hideki Miyatani
WINNER
Kiyoshi Seto