Deep: Club Deep in Diana


Deep: Club Deep in Diana - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 24, 2011 in Tokyo, Tokyo JPN


Takahiro Kawanaka vs. Hiroki Sato
Takahiro Kawanaka
WINNER
Hiroki Sato
Levan Razmadze vs. Ryota Ryota
Levan Razmadze
Ryota Ryota
Takashige Hirukawa vs. Suguru Hayasaka
Takashige Hirukawa
Suguru Hayasaka
Yuta Watanabe vs. Go Sato
Yuta Watanabe
WINNER
Go Sato
Yusuke Kagiyama vs. Shuhei Azuma
Yusuke Kagiyama
WINNER
Shuhei Azuma
Komei Sugawara vs. Daisuke Yamamoto
Komei Sugawara
WINNER
Daisuke Yamamoto
Muneyuki Sato vs. Yoshihiro Sasaki
Muneyuki Sato
WINNER
Yoshihiro Sasaki
Nobuhito Irei vs. Yasuto Makino
Nobuhito Irei
WINNER
Yasuto Makino
Juri Ohara vs. Motomichi Mori
Juri Ohara
WINNER
Motomichi Mori
Tatsuya Obitsu vs. Junichi Ishino
Tatsuya Obitsu
WINNER
Junichi Ishino
Noriya Sasaki vs. Satoru Endo
Noriya Sasaki
WINNER
Satoru Endo