APF - World Pankration Championship 2005

Dec 18, 2005 7:00 PM
, Astana KAZ


Alexander Shlemenko vs. Vasily Novikov
Alexander Shlemenko
WINNER
Vasily Novikov
Alexander Shlemenko vs. Murad Magomedov
Alexander Shlemenko
WINNER
Murad Magomedov
Beslan Isaev vs. Vener Galiev
Beslan Isaev
WINNER
Vener Galiev
Alexander Shlemenko vs. Beslan Isaev
Alexander Shlemenko
WINNER
Beslan Isaev