Impact League 2


Impact League 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 17, 2009 in Khabarovsk, Khabarovsk RUS


Mikhail Suchkov vs. Igor Belistov
Mikhail Suchkov
WINNER
Igor Belistov
Aleksey Ershik vs. Vladimir Musaneev
Aleksey Ershik
WINNER
Vladimir Musaneev
Alexei Shapovalov vs. Vasiliy Gorunov
Alexei Shapovalov
WINNER
Vasiliy Gorunov
Roman Dosenko vs. Vasiliy Kochergin
Roman Dosenko
WINNER
Vasiliy Kochergin
Bagama Nikabagamaev vs. Kazbek Efendiev
Bagama Nikabagamaev
WINNER
Kazbek Efendiev
Gadzhi Zaipullaev vs. Andrey Shestakov
Gadzhi Zaipullaev
WINNER
Andrey Shestakov
Rustam Bogatirev vs. Kazunori Hase
Rustam Bogatirev
WINNER
Kazunori Hase
Eygenv Erokhin vs. Alexander Grinchuk
Eygenv Erokhin
WINNER
Alexander Grinchuk
Yuji Sakuragi vs. Alavutdin Gadzhiev
Yuji Sakuragi
WINNER
Alavutdin Gadzhiev