Professional Shooting Vol.20


Professional Shooting Vol.20 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 25, 1992 in , Tokyo JPN


Takenori Ito vs. Hojin Ogasawara
Takenori Ito
WINNER
Hojin Ogasawara
Kenji Ogusu vs. Tadashi Murakami
Kenji Ogusu
Tadashi Murakami
Masato Suzuki vs. Masaya Onodera
Masato Suzuki
Masaya Onodera
Noboru Asahi vs. Hiroyuki Kanno
Noboru Asahi
WINNER
Hiroyuki Kanno
Tomonori Ohara vs. Tomohiro Tanaka  
Tomonori Ohara
WINNER 
Tomohiro Tanaka
Naoki Sakurada vs. Kazuhiro Kusayanagi  
Naoki Sakurada
WINNER 
Kazuhiro Kusayanagi