Shooto - Lightweight Survivor Tournament Final


Shooto - Lightweight Survivor Tournament Final - Mixed Martial Arts (MMA) Event on January 8, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Koshi Matsumoto vs. Kazuya Satamoto
Koshi Matsumoto
WINNER
Kazuya Satamoto
Fumihiko Kawamura vs. Yohei Ota
Fumihiko Kawamura
WINNER
Yohei Ota
Akira Okada vs. Koji Nishioka
Akira Okada
WINNER
Koji Nishioka
Haruo Ochi vs. Masaaki Sugawara
Haruo Ochi
WINNER
Masaaki Sugawara
Keita Nakamura vs. Yoichiro Sato
Keita Nakamura
WINNER
Yoichiro Sato
Masakatsu Ueda vs. Kyoji Horiguchi
Masakatsu Ueda
WINNER
Kyoji Horiguchi
Hiromasa Ougikubo vs. Tetsu Suzuki
Hiromasa Ougikubo
WINNER
Tetsu Suzuki
Guy Delameau vs. Wataru Miki
Guy Delameau
Wataru Miki