Deep - Cage Impact Tokyo


Deep - Cage Impact Tokyo - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 15, 2013 in Tokyo, Tokyo JPN


Dooho Choi vs. Shoji Maruyama
DooHo Choi
WINNER
Shoji Maruyama
Ryuta Sakurai vs. Yuji Sakuragi
Ryuta Sakurai
WINNER
Yuji Sakuragi
Katsunori Kikuno vs. Jutaro Nakao
Katsunori Kikuno
WINNER
Jutaro Nakao
Kazunori Yokota vs. Eun Kyum Kim
Kazunori Yokota
WINNER
Eun Kyum Kim
Jong Wang Kim vs. Seigo Mizuguchi
Jong Wang Kim
WINNER
Seigo Mizuguchi
Shunsuke Inoue vs. Atsushi Yamada
Shunsuke Inoue
WINNER
Atsushi Yamada
Yuki Okano vs. Yoshitomo Watanabe
Yuki Okano
WINNER
Yoshitomo Watanabe
Koichi Ishizuka vs. Yoshiki Harada
Koichi Ishizuka
WINNER
Yoshiki Harada
Sanshiro Nakakura vs. Takahiro Kawanaka
Sanshiro Nakakura
WINNER
Takahiro Kawanaka
Harushige Shinokawa vs. Roy Roy
Harushige Shinokawa
WINNER
Roy Roy
Hideki Sekine vs. Ryo Sakai
Hideki Sekine
WINNER
Ryo Sakai
Hayato Suzuki vs. Kota Ishibashi
Hayato Suzuki
WINNER
Kota Ishibashi
Yasaku Fujisawa vs. Tatsuya Tomozane
Yasaku Fujisawa
WINNER
Tatsuya Tomozane