Tribelate - vol.18

Jun 28, 2008 7:00 PM
Kanagawa, Japan JPN


Shoko Sato vs. Tatsuya Tsuchida
Shoko Sato
WINNER
Tatsuya Tsuchida
Mikey Mikey vs. Taku Nashiro
Mikey Mikey
WINNER
Taku Nashiro
Ryo Kakigawa vs. Stewart Fulton
Ryo Kakigawa
WINNER
Stewart Fulton