Sengoku - No Ran 2009


Sengoku - No Ran 2009 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on January 4, 2009 in Saitama, Japan JPN


Hidetada Irie vs. Minoru Kato
Hidetada Irie
WINNER
Minoru Kato
Maximo Blanco vs. Seigo Inoue
Maximo Blanco
WINNER
Seigo Inoue
Mu-bae Choi vs. Dave Herman
Mu-Bae Choi
WINNER
Dave Herman
Eiji Mitsuoka vs. Sergei Goliaev
Eiji Mitsuoka
WINNER
Sergei Goliaev
Antonio Silva vs. Yoshihiro Nakao
Antonio Silva
WINNER
Yoshihiro Nakao
Muhammed Lawal vs. Yukiya Naito
Muhammed Lawal
WINNER
Yukiya Naito
Sanae Kikuta vs. Hidehiko Yoshida
Sanae Kikuta
WINNER
Hidehiko Yoshida
Jorge Santiago vs. Kazuo Misaki
Jorge Santiago
WINNER
Kazuo Misaki
Satoru Kitaoka vs. Takanori Gomi
Satoru Kitaoka
WINNER
Takanori Gomi