Shooto - Gig Tokyo 6


Shooto - Gig Tokyo 6 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 28, 2011 in Tokyo, Tokyo JPN


Shoki Omichi vs. Hiroaki Fujita
Shoki Omichi
WINNER
Hiroaki Fujita
Yusuke Kasuya vs. Yoshikazu Fujiishi
Yusuke Kasuya
WINNER
Yoshikazu Fujiishi
Chuji Kato vs. Yoshinori Suzuki
Chuji Kato
WINNER
Yoshinori Suzuki
Kenji Yamamoto vs. Minoru Takeuchi
Kenji Yamamoto
WINNER
Minoru Takeuchi
Haruo Ochi vs. Kosuke Suzuki
Haruo Ochi
WINNER
Kosuke Suzuki
Guy Delameau vs. Yusuke Yachi
Guy Delameau
WINNER
Yusuke Yachi
Kenichiro Togashi vs. Shin Kochiwa
Kenichiro Togashi
WINNER
Shin Kochiwa