Shooto: Gig East 11


Shooto: Gig East 11 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 25, 2002 in , Tokyo JPN


Takashi Nakakura vs. Heima Hashimoto
Takashi Nakakura
WINNER
Heima Hashimoto
Yohei Mikami vs. Noriyuki Yokoyama
Yohei Mikami
WINNER
Noriyuki Yokoyama
Fumio Usami vs. Naoto Kojima
Fumio Usami
Naoto Kojima
Jin Kazeta vs. Naosuke Mizoguchi
Jin Kazeta
Naosuke Mizoguchi
Takayuki Ohkouchi vs. Masato Fujiwara
Takayuki Ohkouchi
WINNER
Masato Fujiwara
Ryota Matsune vs. Ichaku Murata
Ryota Matsune
WINNER
Ichaku Murata