Pancrase 246 - Pancrase vs. Team Wand


Pancrase 246 - Pancrase vs. Team Wand - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 17, 2013 in Tokyo, Tokyo JPN


Takumi Nakayama vs. Koji Oishi
Takumi Nakayama
Koji Oishi
Jorge Patino vs. Isao Kobayashi
Jorge Patino
Isao Kobayashi
Yoshiaki Takahashi vs. Michael Costa
Yoshiaki Takahashi
WINNER
Michael Costa
Akihiro Murayama vs. Takenori Sato
Akihiro Murayama
Takenori Sato
Shintaro Ishiwatari vs. Nobuhiro Yoshitake
Shintaro Ishiwatari
WINNER
Nobuhiro Yoshitake
Yojiro Uchimura vs. Jonathan Shores
Yojiro Uchimura
WINNER
Jonathan Shores
Hiroki Aoki vs. Kota Okazawa
Hiroki Aoki
WINNER
Kota Okazawa
Atsushi Yamamoto vs. Daichi Kitakata
Atsushi Yamamoto
WINNER
Daichi Kitakata
Eiji Ishikawa vs. Kenji Nagaki
Eiji Ishikawa
WINNER
Kenji Nagaki
Takamasa Kiuchi vs. Takehiro Ishii
Takamasa Kiuchi
WINNER
Takehiro Ishii
Akira Okada vs. Juntaro Ami
Akira Okada
WINNER
Juntaro Ami
Kohei Tokeshi vs. Nobuhisa Kudo
Kohei Tokeshi
WINNER
Nobuhisa Kudo
Hiroyuki Oshiro vs. Keisuke Komori
Hiroyuki Oshiro
WINNER
Keisuke Komori
Daiki Shimizu vs. Shuichi Kanda
Daiki Shimizu
WINNER
Shuichi Kanda
Satoshi Inaba vs. Takahiro Takaoka
Satoshi Inaba
WINNER
Takahiro Takaoka
Nobuki Fujii vs. Yukio Kishi
Nobuki Fujii
WINNER
Yukio Kishi
Gaku Suwazono vs. Toshihiro Komiya
Gaku Suwazono
WINNER
Toshihiro Komiya
Sho Nonaka vs. Masaomi Saito
Sho Nonaka
WINNER
Masaomi Saito
Coro Coro vs. Kimihiko Nakamura
Coro Coro
WINNER
Kimihiko Nakamura
Yuya Kaneuchi vs. Gen Ikeda
Yuya Kaneuchi
WINNER
Gen Ikeda
Yukitaka Musashi vs. Suguru Hayasaka
Yukitaka Musashi
WINNER
Suguru Hayasaka
Manabu Hirayama vs. Takugo Kobayashi
Manabu Hirayama
WINNER
Takugo Kobayashi