Heat 20


Heat 20 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 17, 2011 in Tokyo, Tokyo JPN


Henrique Shigemoto vs. Eun Soo Kim
Henrique Shigemoto
WINNER
Eun Soo Kim
Shunsuke Inoue vs. Henry Miller
Shunsuke Inoue
WINNER
Henry Miller
Masaya Doi vs. Pengfei Xuan
Masaya Doi
WINNER
Pengfei Xuan
Makoto Kamaya vs. Kazuma Sone
Makoto Kamaya
WINNER
Kazuma Sone
Dong Sun Choi vs. Taichi Nakashima
Dong Sun Choi
WINNER
Taichi Nakashima
Naoji Mikoshiba vs. Dorjpurev Byambadorj
Naoji Mikoshiba
WINNER
Dorjpurev Byambadorj
Minoru Takeuchi vs. Daiju Shimizu
Minoru Takeuchi
WINNER
Daiju Shimizu