Shooto: The Challenge from Naniwa


Shooto: The Challenge from Naniwa - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 4, 1999 in , Tokyo JPN


Ieki Matoba vs. Hiroaki Kotani
Ieki Matoba
WINNER
Hiroaki Kotani
Mitsuo Matsumoto vs. Shinsuke Ueno
Mitsuo Matsumoto
WINNER
Shinsuke Ueno
Yohei Nanbu vs. Kohichi Tanaka
Yohei Nanbu
WINNER
Kohichi Tanaka
Yoshinobu Ohta vs. Norio Nishiyama
Yoshinobu Ohta
WINNER
Norio Nishiyama
Takaharu Murahama vs. Yohei Suzuki
Takaharu Murahama
WINNER
Yohei Suzuki
Jun Kitagawa vs. Ryuta Sakurai
Jun Kitagawa
WINNER
Ryuta Sakurai
Dokonjonosuke Mishima vs. Makoto Ishikawa
Dokonjonosuke Mishima
WINNER
Makoto Ishikawa
Takenori Ito vs. Kazuya Abe
Takenori Ito
WINNER
Kazuya Abe