Professionals of Pancrase 2


Professionals of Pancrase 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 24, 2005 in Nizhniy Novgorod, Nizhniy Novgorod RUS


Vladimir Kuznetsov vs. Artem Suchkov
Vladimir Kuznetsov
WINNER
Artem Suchkov
Sergey Epifanov vs. Ivan Molchanov
Sergey Epifanov
WINNER
Ivan Molchanov
Vladimir Bogdanyuk vs. Sergey Sovetov
Vladimir Bogdanyuk
WINNER
Sergey Sovetov
Alexei Bogoslovskiy vs. Nikolay Shetinin
Alexei Bogoslovskiy
WINNER
Nikolay Shetinin